Πίνακας κενών – πλεονασμάτων για μεταθέσεις 2016

Δείτε το σχετικό πίνακα ακολουθώντας το σύνδεσμο.