Συγχαρητήρια στις/στους επιτυχούσες/επιτυχόντες. Καλές Σπουδές!