Επιστολή – Πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου Γονέων