2ο Μαθητικό Συνέδριο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 2019