ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Σας ενημερώνουμε για την οργάνωση τηλεδιασκέψεων από τμήματα Α.Ε.Ι., που αφορούν στην πληροφόρηση των μαθητών/τριών σχετικά με το αντικείμενο και τις προοπτικές σπουδών. Παρακαλούμε να αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου...