Ημερήσιο αρχείο: 4 Ιουλίου, 2021

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: “ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας & Λάρισας  προτίθενται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο »Από το Σχολείο στις Σπουδές». Η εκδήλωση απευθύνεται στους υποψήφιους και τις...