Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.