Ανάρτηση του πρακτικού ανάθεσης της πραγματοποίησης της εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Πάτρα