2022_23 ΦΕΚ 5136 Tεύχος Β-2022 Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφω-
να με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο
7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

ΦΕΚ 5136 Β 2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...