Συμμετοχή μαθητών στην 10th International Particle Physics Master classes (12/3/ 2014)

 

Επιτυχής ήταν η  συμμετοχή της πενταμελούς ομάδας μαθητών

1)   Δήμου Παναγιώτη         ( Β Λυκείου)

2) Καραμέτου Φραγκίσκου ( Β Λυκείου)

3) Παπαστάθη Νικόλαου     ( Β Λυκείου)   και

4) Κωστάμη  Απόστολου   ( Γ Λυκείου)

5) Μήνου Βασιλικής          ( Γ Λυκείου)

του2ου ΓΕΛ Καρδίτσας , υπό την εποπτεία  και καθοδήγηση  του καθηγητή κ.  Τσαπαρλή  Δημητρίου ΠΕ0401. στην 10th International Particle Physics Master classes στις 12/3/ 2014

  Η ενδιαφέρουσα αυτή ημερίδα  ξεκίνησε με την επίσκεψη στο τμήμα Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Αρχικά η ομάδα του σχολείου παρακολούθησε τρεις διαλέξεις με θέματα

1.<< Το πανηγύρι των Στοιχειωδών  Σωματιδίων>>

2.<< Η Δημιουργία και η ανίχνευση των Στοιχειωδών  Σωματιδίων ? τα  μεγάλα πειράματα  ως τηλεσκόπια του μικρόκοσμου  >>

3. << Το παιχνίδι της ταυτοποίησης Σωματιδίων –  Τα μποζόνια  Ζ και η αναζήτηση  του  Higgs >> .

Οι διαλέξεις ήταν καθοριστικές για τη συνέχεια της ημερίδας, Τις παρουσίασαν  καθηγητές του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έλαβαν  οι μαθητές από τις τρεις διαλέξεις, τούς βοήθησαν   στην κατανόηση σύνθετων επιστημονικών εννοιών σχετικά με τη φυσική των Στοιχειωδών  Σωματιδίων. Στη συνέχεια έλαβαν μέρος σε ομαδική δραστηριότητα  κατά την οποία επεξεργαζόμενοι δεδομένα από τον ανιχνευτή  LHC  του  πειράματος ATLASτου  CERN, προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν σωματίδια τα οποία προέκυπταν από συγκρούσεις Σωματιδίων  μέσα στον επιταχυντή με σκοπό την εύρεση νέων Σωματιδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα  του σχολείου μας διέπρεψε σ?αυτή τη δραστηριότητα  ταυτοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό Σωματιδίων. Έπειτα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με επιστήμονες του CERNόπου παράλληλα  συνδέθηκαν και άλλα πανεπιστήμια από Καλιφόρνια ΗΠΑ, Πίζα Ιταλίας , Πορτογαλίας  και παρουσιάστηκαν τα συνολικά αποτελέσματα όλων των μαθητών. Εκπρόσωποι των  είκοσι ελληνικών σχολείων ήταν δύο μαθητές εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Παπαστάθης Νικόλαος ,ο οποίος ανταποκρίθηκε πλήρως και επιτυχώς στις απαιτήσεις της τηλεδιάσκεψης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...