4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

 

Το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας 4-5 Απριλίου 2013. Πληροφορίες φιλοξενούνται στη διεύθυνσηhttp://digifestlar.blogspot.gr/, ενώ η κεντρική ιστοσελίδα  βρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://www.digifest.info.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μαζί με τους μαθητές τους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους  πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα  μέχρι 14 Μαρτίου (Τελική υποβολή ? περιλαμβάνει και αριθμό συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών για την έκδοση των σχετικών διπλωμάτων συμμετοχής).

 

Η υποβολή της φόρμας αφορά όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ είτε έχουν κάνει αρχική δήλωση συμμετοχής είτε όχι. 

 

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Απόφ. 198418/Γ7/24-12-2013)και έχει την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π).

Στο χώρο του Φεστιβάλ θα λάβουν χώρα για μαθητές και επισκέπτες εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, διαδραστικοί πίνακες, σύστημα kinektκ.ά.

Σημειώνεται ότι το σχολείο πρέπει να μεριμνήσει για τη συλλογή συγκεκριμένων υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ. Αντίγραφο αυτής της υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει στο  http://digifestlar.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...