Ανάρτηση Πρακτικού εκδρομής Β΄ Λυκείου.

Αντίγραφο του Πρακτικού από το Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου, που αφορά την αξιολόγηση των προσφορών για την πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα της Β΄Λυκείου στις 13-14/12/2022.

Πρακτικό_Εκδρομής_Β΄_Λυκείου_Αθήνα_13_14_Δεκ_2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...