Ανάρτηση του πρακτικού ανάθεσης της εκδρομής της Α΄τάξης στη Θεσσαλονίκη(20-12-22)

Απο τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ανακτήσετε αντίγραφο του πρακτικού της ανάθεσης της εκδρομής της  Α΄τάξης στη Θεσσαλονίκη(20-12-22).

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πράξεων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...