Η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΠ για τα Θρησκευτικά