Διαγωνισμός EUROSCOLA 2018-2019

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την Ημερίδα EUROSCOLA στις 21η Φεβρουαρίου 2019. Στην Ημερίδα αυτή θα συμμετά-σχουν μαθητές/τριες Λυκείου από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες και τρεις (3) συνοδούς καθηγητές/τριες από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. αρμοδιότητάς της. Για την επιλογή των μαθητών θα διεξαχθεί διαγωνισμός με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας το 2009, το ΕΚ συναποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεσή του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;».

Αναλυτικές Πληροφορίες  ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...