Διενέργεια προκαταρκτικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Ενημερωθείτε για τη διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή
στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού
Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...