Επιβεβαίωση Αιτήσεων-Δηλώσεων Μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2020

Μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαίου 2020, όλοι οι μαθητές/τριες και οι απόφοιτοι που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για επιβεβαίωση των επιλογών τους.

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα τις οδηγίες που τους δόθηκαν με SMS μέσω του συστήματος myschool

Οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά.

Αν οι υποψήφιοι δεν προβούν στην επιβεβαίωση της Αίτησης Δήλωσής τους τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Επισημαίνεται ότι:

  • Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα /διαβατήριο.
  • Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Φ.251/41150/Α5/27-3- 2020 εγκυκλίου, πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους, που τα είχαν ήδη στείλει με mail.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...