ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020 – 2021

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Τα δικαιολογητικά εγγραφής του μαθητή στο σχολείο, που απαιτούνται, είναι τα ακόλουθα:

Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης (γίνεται από την εφαρμογή e-eggrafes).

Υπεύθυνη Δήλωση ( το κείμενο της Υ.Δ. μπορείτε να το βρείτε  ΕΔΩ)

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας.

Η αστυνομική ταυτότητα μπορεί να αναπαραχθεί ως αρχείο εικόνας μέσω skanner. Τα δύο πρώτα δικαιολογητικά θα είναι σε αρχείο pdf – word. Μπορείτε να εκτυπώσετε την Υ.Δ. , να την υπογράψετε και να την σκανάρετε  (μετά εξαγωγή ως pdf). Εναλλακτικά, μπορείτε να σκανάρετε μόνο την υπογραφή σας και να την επικολλήσετε ως πλαίσιο κειμένου στο αρχείο word στην θέση της υπογραφής και να αποστείλετε το word.

Όλα μαζί (και τα τρία δικαιολογητικά) μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου  mail@2lyk-kardits.kar.sch.gr

ή να προσκομισθούν στο σχολείο από τον γονέα – κηδεμόνα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...