Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2015

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων   http://www.pev.gr

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας   http://www.pdbio.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η 1η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (εγκύκλιος με αρ. πρ. 197503/Δ2/05-12-2014 και σχετικό έγγραφο με αρ. πρ. 185761/Δ2/17-11-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.) σε όλη τη χώρα.

Κάθε μαθητής δηλώνει τη συμμετοχή του ηλεκτρονικά στον παραπάνω ιστότοπο έως την Παρασκευή 23/1/15.

Αμέσως μετά δηλαδή Δευτέρα 26/1/15, κάθε σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει για τις συμμετοχές του.

Την Τετάρτη 28/1/15 στον σχετικό ιστότοπο θα ανακοινωθούν τα εξεταστικά σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι μαθητές .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...