«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023»

Δημοσιεύθηκε η   Προκήρυξη Διαγωνισμού  για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Εδω ή Προκήρυξη  και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...