Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning με θέμα: «Climate Change and Well-Being»