2022_23 ΦΕΚ 4187 Tεύχος B-2022. Κατάταξη ορισμένων σχολών σε πεδία.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακα- δημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...