Ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας

Έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ.
Τα εν λόγω έγγραφα είναι προσβάσιμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
και έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής:

  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (απευθείας προσβάσιμο και μέσω του

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/protovathmia

  • Γυμνάσιο (απευθείας προσβάσιμο και μέσω του
    http://iep.edu.gr/el/grafbyliko/gymnasio
  • Γενικό Λύκειο (απευθείας προσβάσιμο και μέσω του

http://iep.edu.gr/el/grafbyliko/geniko-lykeio

  • ΕΠΑ.Λ.

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...