Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning με θέμα: «Climate Change and Well-Being»

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning με θέμα: «Climate Change and WellBeing» με τη συμμετοχή 22 μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης και συγκεκριμένα του τμήματος Α2. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων και των δράσεων, που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές μας στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ήταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κ. Σκοτίδας Σωτήριος (κλάδου ΠΕ03) και  κ. Μακρή Σοφία (κλάδου ΠΕ06). Στη σύμπραξη συμμετείχαν επίσης σχολεία από τις εξής χώρες: Πορτογαλία, Τουρκία, Ουγγαρία και Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...