Α΄ Τετράμηνο 2017-2018

Ερευνητικές Εργασίες Α΄ Λυκείου Α΄ Τετράμηνο 2017-2018

Κάπνισμα & Αλκοόλ: Δυνητικοί Κίνδυνοι της Σχολικής Ζωής

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Καρκαλέτσος Χρήστος ΠΕ01

Προβλήματα από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γκατζής Ιωάννης ΠΕ19

Πυρηνική Ενέργεια: Ευχή & Κατάρα

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αθανασόπουλος Αναστάσιος ΠΕ04

Η Ιστορία του Ποδοσφαίρου

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γιαλτρινός Γεώργιος ΠΕ11

 

Ερευνητικές Εργασίες Β΄Λυκείου Α΄ Τετράμηνο 2017-2018

Facebook. Αίτημα φιλίας. Αποδοχή;

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Καρκαλέτσος Χρήστος ΠΕ01

Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γκαραγκάνη Ελένη ΠΕ04

Μηχανογραφικό δελτίο: Παρουσίαση Σχολών

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γκατζής Ιωάννης ΠΕ19