Ασφάλεια Διαδικτύου

Παρά τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης η χρήση του σε ορισμένες περιπτώσεις εγκυμονεί κινδύνους. Για παράδειγμα :

Μεταφορά ιών ή κακόβουλων προγραμμάτων μέσω  του Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου καθώς μπορεί να έρχονται μηνύματα που περιέχουν ιούς. Ύποπτες ενδείξεις : άγνωστος  αποστολέας, δεν έχει θέμα το μήνυμα, περιλαμβάνει πληροφορίες για ανέλπιστα δώρα.

Ιστοσελίδες με ανακριβείς πληροφορίες  που δημοσιεύονται εξαιτίας ημιμάθειας ή δόλου. Έτσι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για την αξιοπιστία μιας ιστοσελίδας.

Συζητήσεις με άγνωστα άτομα  (μέσω chat)  που μπορεί να σας φέρουν  σε επαφή με άτομα που δεν είναι ειλικρινή  και προσποιούνται ως προς τις πραγματικές τους διαθέσεις.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δημιούργησε ενημερωτικό Κόμβο για την Ασφάλεια  στο Διαδίκτυο, http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/home/   θέλοντας έτσι να προστατεύσει τους μαθητές από τους πολλαπλούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Το ανανεωμένο Internet-Safety φιλοδοξεί να συντελέσει στην έναρξη μίας δημιουργικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, στην προβολή δηλαδή αξιόλογου και πιστοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο αξίζει να έχουν πρόσβαση οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και ασφαλώς, οι γονείς και κηδεμόνες, σχετικά με:

1)       Τον ορισμό σαφών πολιτικών και διαδικασιών για την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο.

2)       Την ασφαλή και υπεύθυνη online συμπεριφορά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

3)       Την ορθολογική χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως πίνακες ανακοινώσεων ή ιστολόγια, με διασφάλιση κανονιστικού πλαισίου π.χ. για προσωπικά δεδομένα, ακατάλληλα σχόλια ή περιεχόμενο.

4)       Την παροχή οδηγιών προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης.

5)       Τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιεχόμενο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πιθανά σχόλια ή  υποδείξεις, πάντα καλοπροαίρετα, όπως και εντοπισμός  τυχόν λαθών, μέσω e-mail στο internet-safety@sch.gr.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:              http://www.sch.gr                   email: info@sch.gr

Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:    e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα ? Δημόσια Ομάδα:           http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

  • Δείτε την αντίστοιχη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου για ένα ασφαλές διαδίκτυο ΕΔΩ
  • Διαδραστικά σενάρια, κουίζ,  σχέδια μαθημάτων ?έτοιμοι να ξεκινήσουμε?,  συμβουλές που παρέχονται θα βοηθήσουν τους νέους να έχουν ασφάλεια στο Διαδίκτυο, αλλά και τους εκπαιδευτικούς  και τους γονείς. Όλα αυτά  ΕΔΩ