Ενδοσχολικές Εξετάσεις 2019

11/10/2018

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου 2019

(αλλαγές)

01/04/2019

Εξεταζόμενα μαθήματα σε επίπεδο σχολικής μονάδας 2019

03/05/2019

Από το ΥΠΠΕΘ διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, θέματα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται πλέον με Υπουργική Απόφαση, βάσει του υπό έκδοση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 23η Απριλίου 2019. Ισχύουν όσα είχαν περιληφθεί στην υπ’ αριθμόν 169626/Δ2/11-10-2018 εγκύκλιο.

07/05/2019

Προγραμματισμός Ενδοσχολικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2019

14/5/2019

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σχετικό ΦΕΚ

17/5/2019

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2019

 

20/05/2019

Εξεταστέα Ύλη Α΄ Λυκείου 2019

Εξεταστέα Ύλη Β΄ Λυκείου 2019

Εξεταστέα Ύλη Γ΄ Λυκείου 2019