Ενημέρωση Μαθητών και Εκπαιδευτικών σε εγκυκλίους – ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

https://school2gelkard.blogspot.com/

Αποθηκεύστε αυτή τη διεύθυνση στον περιηγητή ιστού  ώστε να ενημερώνεστε σε περίπτωση που το  ΠΣΔ  δεν λειτουργεί.