ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 & 6 11/2020 Β1, Β2

Δείτε  ΕΔΩ  το  Πρόγραμμα της Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους μαθητές  των  τμημάτων Β1  και  Β2.