ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ το  ΝΕΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την σχολική χρονιά 2020 – 2021,το οποίο ΙΣΧΥΕΙ  ΑΠΟ 26/10/2020 

(είναι διαθέσιμο για τον επισκέπτη κατά τμήμα, κατά εκπαιδευτικό αλλά και σε γενική προβολή)