Πανελλήνιες 2016

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου ακολουθώντας το σύνδεσμο

ή ενημερωθείτε με τα παρακάτω αρχεία. Τα αρχεία τοποθετούνται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά.

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας ορίστηκε ως κέντρο εξέτασης του ειδικού μαθήματος “Αγγλικά”. Οι σχετικές εξετάσεις θα γίνουν το Σάββατο 18/06/2016 με ώρα έναρξης 10:00. Παρακαλούνται οι εξεταζόμενες/νοι να βρίσκονται στο Σχολείο μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένης/νου. (25 05 2016).

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α_Λάρισα. (30 05 2016)

panel_imag2016Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2016, και προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για υποψήφιες/φιους ΤΕΦΑΑ.

(25 05 2016)

Εγκύκλιος για Στρατιωτικές Σχολές 2016 (12 05 2016)

Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

(07 05 2016).

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. (02 05 2016).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. (27 04 2016).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) 2016 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. (27 04 2014).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016. (21/03/2016)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΛ. (26/02/2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. (26/-2/2-16)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.         (26/-2/2-16)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 νέο σύστημα. (10/02/2016)

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ για 2016 νέο σύστημα (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι). (10/02/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 παλιό σύστημα. (10/02/2016)

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ για 2016 παλιό σύστημα. (20/02/2016)

Πανελλήνιες 2016_Αιτήσεις_Τρόπος Υπολογισμού Μορίων_Υποβολή Μηχανογραφικού_Ειδικά Μαθήματα_Βεβαίωση Πρόσβασης. (26/01/2016)

Μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο. (26/12/2015)

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. (16/12/2015)

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-16. (16/12/2015)

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (15/12/2015)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. 05/11/2015

Αίτηση για Επταμελείς Επιτροπές Νοσοκομείων για Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.  29/10/2015

Εισαγωγή στα ΑΕΙ σε ποσοστό 5% ατόμων με σοβαρές Παθήσεις_Επταμελείς Επιτροπές.

Εγκύκλιος για Πιστοποίηση Αναπηρίας και υπαγωγή υποψηφίων στο ποσοστό 5% των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Μαθήματα Λυκείου_Επιστημονικά Πεδία_Συντελελεστές Βαρύτητας. Αρχείο του ΚΕΣΥΠ Λαμίας.