Πανελλήνιες 2018

20/10/2017

Ενημέρωση μαθητών Γ΄Λυκείου ΓΕΛ και αποφοίτων για τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές 2018

Σχετικό ΦΕΚ

ΦΕΚ για τους υποψήφιους μαθητές με σοβαρές παθήσεις

Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ

16/3/2018

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων Για Συμμετοχή Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ  Έτους 2018

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Υπόδειγμα Αίτηση – Δήλωση Πανελλαδικές 2018

Δελτίο Τύπου Αίτηση – Δήλωση Πανελλαδικές 2018

4/4/2018

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

25/4/2018 

Προθεσμία για Στρατιωτικές Σχολές 2018

Προκήρυξη ΓΕΕΘΑ για  Στρατιωτικές Σχολές 2018

27/4/2018

Προκήρυξη για Αστυνομικές Σχολές 2018

10/5/2018

Εξεταστικό Κέντρο ειδικού μαθήματος Αγγλικών 2018

 

14/5/2018

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

15/5/2018

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών 2018 για τους υποψηφίους των  ΓΕΛ της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας ορίστηκε το  357ο Ε.Ε.Κ.  που θα στεγαστεί στο 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

19/5/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών στις 6 Ιουνίου 2018  και  ώρα  15.00

23/5/2018

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018 (4 ΠΕΔΙΑ)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018
ΜΕ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (Ε.Π.)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μ.Δ. ΓΕΝ. ΛΥΚ. ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) 2018  ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

30/5/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΕΦΑΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΦΑΑ 2018

31/5/2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 –  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προθεσμία για Σχολές Αστυνομίας 2018

Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ – Ενημέρωση για Κολύμβηση

Οδηγίες για Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων  NEO

ΤΕΦΑΑ – Λάρισα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018-2019    

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΦΑΑ 2018

12/6/2018  

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

15/6/2018

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων  2018

22/6/2018

Στάδια της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου 2018
– Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν (και πρέπει) να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.
– Επίσης, από τις 22 Ιουνίου 2018 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.
– Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 22 Ιουνίου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη νέα του κατηγορία.