Πανελλήνιες 2019

20/09/2018

Εξεταστέα Ύλη Πανελλήνιες 2019

26/09/2018

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις Πανελλαδικές 2019

13/11/2018

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

14/11/2018

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2019-20 κι εφεξής. Σχετικός Πίνακας

20/11/2018

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

22/11/2018

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις – Επταμελείς Επιτροπές  ΕΠΕΙΓΟΝ

26/11/2018

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σχετικό  ΦΕΚ

11/12/2018

Ενημέρωση υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2019 σχετικά με Επιστημονικά πεδία- εξεταζόμενα μαθήματα

21/2/2019

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

22/2/2019

Υπουργική απόφαση Εισαγωγής Φοιτητών σε Μουσικά Τμήματα Πανεπιστημίων- ΦΕΚ

Εγκύκλιος Εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα 2019

Έντυπο Προδήλωσης για Μουσικά Πανεπιστημιακά Τμήματα 2019

28/2/2019

Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου  για Πανελλαδικές 2019

1/3/2019

Εγκύκλιος για ΦΕΚ  Ειδικών Μαθημάτων 2019

ΦΕΚ 623 Β Τροποποίηση ΥΑ Ειδικών Μαθημάτων 2019

20/3/2019

Εγκύκλιος Αίτησης Δήλωσης  Μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2019

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης  μαθητή –  Πανελλήνιες  2019

Υποβολή Δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση 2019

Κατανομή των νέων τμημάτων 2019  – πρόσβαση σε σχολές από επιστημονικά πεδία

28/3/2019

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2019 ΓΕΛ

3/4/2019

Ενημέρωση για Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Σχετικό  ΦΕΚ

9/4/2019

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας
μαθημάτων, σχετ.  ΦΕΚ

17/4/2019

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

18/4/2019

Πρόγραμμα Εξέτασης Ειδικών Μαθημάτων &  ΤΕΦΑΑ  2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών 2019

Ενημερωτικό από ΚΕΣΥ για Στρατιωτικές Σχολές

2/5/2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

10/05/2019

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019.

13/5/2019

Ορισμός Εξεταστικού κέντρου Αγγλικών 2019

Ορισμός Εδρών & Εποπτών Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης ΤΕΦΑΑ 2019

Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ 2019 – Δελτίο τύπου

17/5/2019

Εγκύκλιος για την εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Πανελλήνιες 2019

Διαδικασίες Εισαγωγής σε Μουσικά Πανεπιστημιακά Τμήματα 2019

21/5/2019

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ Αν. Θεσσαλονίκης 2019

Βαθμολογία  ΤΕΦΑΑ 2019

22/5/2019

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019

23/5/2019

ΦΕΚ 1789   Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης  που αφορά εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

24/5/2019

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2019

27/5/2019

Προκήρυξη για Σχολές Αξιωματικών Αστυνομίας 2019

Ενημερωτικά του  ΚΕΣΥ για  Αστυνομία  Πυροσβεστική

29/5/2019

Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δελτίο τύπου Λάρισα  Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ 2019

Πρόγραμμα εξετάσεων σε αγωνίσματα  ΤΕΦΑΑ 2019

30/5/2019

Τα νέα επιστημονικά πεδία με τις σχολές  ΕΔΩ  και  ΕΔΩ

4/6/2019

Οδηγίες Πρακτικών Δοκιμασιών Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2019 (Θεσσαλία)

Πρόγραμμα Δοκιμασιών

05/06/2019

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΛ 2019 ΜΕ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
(βάσει του αρθ.74 του Ν.4485/2017)
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2019                   και
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟ 2018

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ 2019 ΜΕ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

08/06/2019

Εγκύκλιος  Εμπορικού Ναυτικού 2019

ΚΕΣΥ Ενημερωτικό για  ΑΕΝ 2019

13/6/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παράταση Υποβολής Ελλιπών Δικαιολογητικών για εισαγωγή
υποψηφίων στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού λήγει στις 11-7-2019 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ ενώ για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης  απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, λήγει στις  08-8-2019.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr . 

18/6/2019

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

21/6/2019

Μηχανογραφικό 2019

26/6/2019

Τροποποίηση Προκήρυξης Πυροσβεστικής 2019

Τροποποίηση Προκήρυξης  Λιμενικού 2019