Πανελλήνιες 2020

8/7/2019

Εξεταστέα ύλη Πανελληνίων 2020

2/8/2019

Η νέα εξεταστέα ύλη (μετά τη μείωση) στα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία

Νέος τρόπος συνεξέτασης σε Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/8/2019

ΦΕΚ  Λογοτεχνία

22/8/2019

Τροποποίηση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία.  ΦΕΚ

31/10/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4635/19 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” στον οποίο περιλαμβάνεται το “μίνι” νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας (άρθρα από 165 έως 171)

5/11/2019

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 2019-2020

20/11/2019

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

22/11/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023
(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002)

2/12/2019

Τροποποίηση – Συμπλήρωση ΦΕΚ  Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου 2019 – 2020

5/12/2019

Τρόπος Εξέτασης στις Πανελλαδικές  2020 – ΦΕΚ

7/1/2020

Τρόπος εξέτασης της Ιστορίας της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στις απολυτήριες εξετάσεις.

Τροποποίηση ως προς τον χαρακτηρισμό μαθημάτων της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τοηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των
διδασκομένων μαθημάτων .  ΦΕΚ

16/1/2020

Συμπληρωματικές Οδηγίες Φιλολογικών Γ΄ Λυκείου

23/1/2020

Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα.

13/2/2020

Μηχανογραφικό 2020  ΦΕΚ

04/03/2020

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).  ΦΕΚ

10/4/2020

Νέα Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2020

20/04/2020

Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την
εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

12/5/2020

Ενημέρωση μαθητών για τις προκηρύξεις ένστολων επιλογών ΚΕΣΥ

16/5/2020

Αριθμός εισακτέων ανά Τμήμα  και  Σχολή 2020

18/5/2020

Ενημέρωση για τη  αθλητική προετοιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού.

22/5/2020

ΦΕΚ  –   Διεξαγωγή Πανελλαδικών 2020

25/5/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

26/5/2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων & Δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ 2020

29/5/2020

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τροποποίηση της παρ. 2.α΄ του Κεφ. V «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» της προκήρυξης για εισαγωγή στην σχολή Πυροσβεστικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

2/6/2020

Προκήρυξη Διαγωνισμού για εισαγωγή στις σχολές Αστυνομίας 2020

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Τ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακόσιους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (70).

4/6/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2020  ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2020  ΛΑΡΙΣΑ

9/6/2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 2020

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2020

19/06/2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Προθεσμία για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-21.

22/6/2020

Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2020 – ΤΡΙΚΑΛΑ

24/06/2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων και Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2020

26/06/2020

Για την ενημέρωση των υποψηφίων.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 77275/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2549/Β/25-6-2020 του Υπουργείου Παιδείας – Αντιστοιχίες Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.\

Πρόγραμμα Προκαταρτικών εξετάσεων Πυροσβεστικού σώματος 2020

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2020

29/06/2020

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων 2020

Δελτίο τύπου για ΕΚ  Μουσικών Μαθημάτων 2020

7/7/2020

Υπενθύμιση Προθεσμίας για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2021

24/7/2020

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

 

Πληροφορίες και έγγραφα για τις Πανελλαδικές 2020 θα βρείτε και  ΕΔΩ