Σχολικοί Σύμβουλοι

Δείτε  ΕΔΩ  τα στοιχεία των Σχολικών Συμβούλων που είναι υπεύθυνοι για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας.

Παιδαγωγικά υπεύθυνη για το σχολείο μας είναι η κ. Μπατσίλα Μαριάνθη , σχολική σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας