ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε   την συνοπτική έκθεση αξιολόγησης σχολικής μονάδας (έτος αναφοράς:2020-2021)