Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για Covid19

Δείτε  ΕΔΩ PDF   και  ΕΔΩ  WORD  την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψει ο γονέας – κηδεμόνας ενός μαθητή, αν έχει άτομο στο οικογενειακό περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σχετικά με τη δυνατότητα μη προσέλευσης στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων.

Αν ο ίδιος ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση  από COVID-19 τότε  ΕΔΩ  PDF  και  ΕΔΩ  WORD