Ενημέρωση για την τέλεση του Αγιασμού στο σχολείο μας.