Πρόσκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών του 2ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας