Ανακοίνωση των διευθύνσεων για την διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ