Σύνδεσμοι

 Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

http://www.snhell.gr/    Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html     Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/institutions-library/69      Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

 Θετικές  επιστήμες  

 Τεχνολογία – Πληροφορική 

  • Δημιουργώ παιχνίδια με το Scratch                                                                                                                                                                            Ένας ευχάριστος τρόπος για τη διδασκαλία προγραμματισμού.                                                                                                                  Απευθύνεται τόσο στους εκπ/κούς όσο και στους μαθητές και είναι έργο του                                                                                      τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

 Κοινωνία, Περιβάλλον, Επιστήμες και Εκπαίδευση 

 Λογοτεχνία