Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024

 Από την  28η  Ιουνίου  2023  και  ώρα  07:00  έως  και  την  07η  Ιουλίου  2023 και ώρα 23:59 η «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η αίτηση υποβάλλεται στη διεύθυνση:  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή  μέσω  της  διαδικτυακή   πύλης:    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Ενημερωθείτε  από την  Εγκύκλιο _ Ηλ_Εγγραφών  2023-2024