Εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας (14/3) του αριθμού π στο σχολείο μας.

Την Πέμπτη 14η Μαρτίου 2024, διοργανώθηκε στο σχολείο μας μια μικρή εκδήλωση για τον διάσημο αριθμό π με τους μαθητές/τριες του Β1 τμήματος. Η 14η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα του  αριθμού π (το σταθερό πηλίκο της περιφέρειας κάθε κύκλου προς την διάμετρό του) και τη συγκεκριμένη μέρα σε πολλά σχολεία του πλανήτη γιορτάζεται (με διάφορους τρόπους) η σημασία ενός από τους σπουδαιότερους αριθμούς των Μαθηματικών, οι εφαρμογές του οποίου συναρτώνται και με άλλες επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Στατιστική). Τρεις μαθητές του τμήματος ανέλαβαν να παρουσιάσουν αρχικά μια σύντομη ιστορική αναδρομή, κάποια σημαντικά στοιχεία για τον αριθμό π και πολλές εφαρμογές του. Μεταξύ αυτών επισημάνθηκαν ότι μόλις το 1761, ο Lambert απέδειξε ότι ο αριθμός π είναι άρρητος. Λίγα χρόνια αργότερα, οι Liendemann και Weierstasse απέδειξαν, με την βοήθεια της διάσημης εξίσωσης του Euler e +1=0, ότι ο αριθμός π είναι και υπερβατικός, δεν μπορεί δηλαδή να είναι λύση πολυωνυμικής εξίσωσης με ρητούς συντελεστές. Το κομβικό αυτό αποτέλεσμα, απέδειξε το αδύνατο της κατασκευής (με κανόνα και διαβήτη) ενός τετραγώνου που να είναι ισοδύναμο με δοθέντα κύκλο, ένα πρόβλημα που ταλάνιζε για αιώνες τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν επίσης σε διαδραστικό Quiz (σχετικό με γνώσεις για τον αριθμό) και στη συνέχεια στο διαδραστικό πείραμα με τη βελόνα του Buffon. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών κ. Σ. Σκοτίδα (ΠΕ03)  & κ.  Θ. Σιαφάκα (ΠΕ03).