Μεταφορά της ιστοσελίδας του σχολείου σε νέα δομή.

Από την 1-3-2023  η ιστοσελίδα του σχολείου μεταφέρθηκε σε νέα δομή με διεύθυνση                                  https://2lyk-kardits.kar.sch.gr/

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις μέχρι την 1-3-2023 επισκεφθείτε την παλαιά ιστοσελίδα                                      στη διεύθυνση   http://2lyk-kardits-old.kar.sch.gr/

Δημοσιεύσεις, σχετικές με τις Πανελλήνιες 2023, εως και την 1-3-2023 μπορείτε να δείτε εδώ.