Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Σχετική εγκύκλιος

Επιστολή του Υπ. Παιδείας προς τους γονείς με οδηγίες για την προετοιμασία της διαδικασίας των εγγραφών των μαθητών.:   Επιστολή προς τους γονείς

Υπεύθυνη δήλωση1

Υπεύθυνη δήλωση2

Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr στο σύνδεσμο:  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Οι παραπάνω Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023είτε  με γνήσιο της υπογραφής  είτε  μέσω gov. gr.
Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...