Πρόγραμμα Επιτροπής Τρικάλων για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.,2022-23

          Σύμφωνα με την Φ.251/50277/Α5/4-5-2023 την Φ.251/51153/Α5/8-5-2023 και την Φ.251/52131/Α5/10-5-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία(Αγωνίσματα) των Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2023, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 (ώρες 08:00 έως13:00). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.
Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων στις 08:00 π.μ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τρικάλων, δεν εξετάζονται υποψήφιοι που επιθυμούν την κολύμβηση ως εξεταζόμενο αγώνισμα, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει κολυμβητήριο με πισίνα μήκους 50μ.Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει για την εξέτασή τους στα τρία (3) αγωνίσματα να απευθυνθούν στην αντίστοιχες Επιτροπές της Λάρισας ή της Μαγνησίας.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Πρόγραμμα Επιτροπής Λάρισας