Β’ Τετράμηνο

Το Σχολείο εκπονεί για το Β’ τετράμηνο του έτους τις εξής Ερευνητικές Εργασίες:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρίνος Αργύρης, Κάσσος Λεωνίδας

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σκοτίδας Σωτήριος, Κοκκινάκος Χαράλαμπος

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Γκατζής Ιωάννης, Καρκαλέτσος Χρήστος

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σιαφάκας Θωμάς, Χασιώτη – Κότταλη Μαρία

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Λούκας Ηλίας