Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

  • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες-ΕΠΣΕΤ

http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Libraries

  • Ανοικτή Βιβλιοθήκη

https://www.openbook.gr/

  • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://repository.edulll.gr/edulll/browse?type=typeEdulll

  • Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού – Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

http://www.snhell.gr/

  • Ελληνικά Ακαδημαϊκά συγγράμματα και βοηθήματα

https://repository.kallipos.gr/