Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας 29/05/2020

<< >>

Νέα Τμήματα Α΄ & Β΄ Λυκείου από 18/5 – 22/5 2020

Οι μαθητές διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες με βάση τα τμήματα Γενικής Παιδείας. Εξυπακούεται ότι στα μαθήματα  Προσανατολισμού , Projects  και   Επιλογής  θα προσέρχονται οι μαθητές της   a  ή   b  ομάδας που θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο τις αντίστοιχες ημέρες. Δείτε το πρόγραμμα.  

Επιβεβαίωση Αιτήσεων-Δηλώσεων Μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2020

Μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαίου 2020, όλοι οι μαθητές/τριες και οι απόφοιτοι που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για επιβεβαίωση των επιλογών τους. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα τις οδηγίες που τους δόθηκαν με SMS μέσω του συστήματος

Νέα τμήματα Γ΄ Λυκείου 11/5 – 15/5 2020

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch 2020

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια δημιουργική εργασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Δείτε ΕΔΩ   το σχετικό έγγραφο  

Πρόγραμμα Μαθημάτων Σύγχρονης Εκπαίδευσης 04/05 – 08/05 2020

Νέα Τμήματα Α΄ & Β΄ Λυκείου από 18/5 – 22/5 2020

Οι μαθητές διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες με βάση τα τμήματα Γενικής Παιδείας. Εξυπακούεται ότι στα μαθήματα  Προσανατολισμού , Projects  και   Επιλογής  θα προσέρχονται οι μαθητές της   a  ή   b  ομάδας που θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο τις αντίστοιχες ημέρες.

Δείτε το πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

Επιβεβαίωση Αιτήσεων-Δηλώσεων Μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2020

Μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαίου 2020, όλοι οι μαθητές/τριες και οι απόφοιτοι που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για επιβεβαίωση των επιλογών τους.

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα τις οδηγίες που τους δόθηκαν με SMS μέσω του συστήματος myschool

Οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά.

Αν οι υποψήφιοι δεν προβούν στην επιβεβαίωση της Αίτησης Δήλωσής τους τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Επισημαίνεται ότι:

 • Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα /διαβατήριο.
 • Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Φ.251/41150/Α5/27-3- 2020 εγκυκλίου, πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους, που τα είχαν ήδη στείλει με mail.

Νέα τμήματα Γ΄ Λυκείου 11/5 – 15/5 2020

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch 2020

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια δημιουργική εργασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Δείτε ΕΔΩ   το σχετικό έγγραφο

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Σύγχρονης Εκπαίδευσης 04/05 – 08/05 2020

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Μαθημάτων 2ου ΓΕΛ

Eγκύκλιος για αίτηση συμμετοχής μαθητών στις Πανελλαδικές 2020

Δείτε ΕΔΩ την σχετική εγκύκλιο που αφορά τους μαθητές της Γ’ Λυκειου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30/3 – 9/4  μέσω  email. (Επισυναπτόμενο αρχείο συμπληρωμένης αίτησης). Κατεβάστε και συμπληρώστε τα υποδείγματα αιτήσεων για τους απόφοιτους με το ΝΕΟ σύστημα αλλά και με το ΠΑΛΙΟ

Αρχικά ο υποψήφιος θα βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου του, το ανάλογο υπόδειγμα της Α-Δ, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά, αν πρόκειται για μαθητή. Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε η Α-Δ αποστέλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο αποσταλεί και καταχωριστεί η Α-Δ του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Read more

Ασύγχρονη Εκπαίδευση 2020

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το
ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών.

3ο Μαθητικό Συνέδριο ΔΔΕ Καρδίτσας 2020

Η ΔΔΕ Καρδίτσας διοργανώνει και φέτος το 3Ο Μαθητικό Συνέδριο στις 7 & 8 Μαϊου 2020 με τίτλο «Ανοιχτό & Καινοτόμο Σχολείο» (αριθμ. έγκρισης ΥΠΑΙΘ Φ15.1/ 22418/Δ2/14 /02/2020).  Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου αλλά και ζητήματα μορφοποίησης εισηγητικών κειμένων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://cutt.ly/tttmQ8F

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2020 Δημοτικού, Γυμνασίου – Λυκείου

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ), με την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνουν:

 • τoν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2020 για μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού στις 19 Μαρτίου 2020 (α’ φάση) και 09 Μαΐου 2020 (β’ φάση)
 • τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου «Αριστοτέλης» 2020 για μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου  στις 07 Μαρτίου 2020 και στις 25 Απριλίου 2020 (για τους μαθητές Γ’ Λυκείου, β΄ φάση). Οι πέντε πρώτοι μαθητές της β’ φάσης θα συγκροτήσουν την εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 51η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2020.

Η υποβολή συμμετοχών στους Διαγωνισμούς καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή τους έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Εκδρομή της Β΄ Λυκείου σε Βόλο – Στεφανοβίκειο

Οι  μαθητές επισκέφτηκαν την Πέμπτη 13/2/2020 την 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) η οποία έχει την έδρα της στο Στεφανοβίκειο (τάγματα ελικοπτέρων). Συνοδοί εκπαιδευτικοί ήταν οι κ. Τσαπαρλής, κ. Σιαφάκας, κ. Καρκαλέτσος.

Αποτελέσματα Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ευκλείδης» 2020

Ανακοινώθηκαν από την ΕΜΕ  τα αποτελέσματα του 80ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθηματικών «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020. Δείτε ΕΔΩ  τους επιτυχόντες για  το Ν.  Καρδίτσας  και  ΕΔΩ  τους επιτυχόντες για όλη τη χώρα.

Εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Βόλο 17/12/2019

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 η Α΄ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη του Βόλου όπου επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ξεναγήθηκαν στις αίθουσες της Ζωής, της Γης και του Ανθρώπου. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν και την 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) έχει την έδρα της στο Στεφανοβίκειο (τάγματα ελικοπτέρων). Συνοδοί εκπαιδευτικοί ήταν οι κ. Τσαπαρλής, κ. Αθανασόπουλος, κ. Καρκαλέτσος

Ζωντανή αναμετάδοση του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία Για Έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» για την Πρόληψη του Καπνίσματος για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. 26/11/ 2019

Tην Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming), μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας από την αίθουσα “Jacqueline de Romilly” του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων το ανωτέρω Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, από τις 09:00-13:00, στη διεύθυνση μετάδοσης  https://video.sch.gr/live.

Δείτε  ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Μαθηματικός Διαγωνισμός ΘΑΛΗΣ 2019 – Βράβευση μαθητών

1) Ο διαγωνισμός «Ο Θαλής» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/11/2019 στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 09:00.  Οι μαθητές να προσέλθουν 20 λεπτά νωρίτερα με γεωμετρικά όργανα. Η συμμετοχή και μόνο είναι πολύτιμη για κάθε μαθητή.

2) Την Κυριακή 10/11/2019, στις 11:00, στο Αμφιθέατρο του τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, πρώην ΤΕΙ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση βράβευσης μαθητών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς της ΕΜΕ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 :

Δείτε ΕΔΩ τους επιτυχόντες

Επίδειξη απεγκλωβισμού από τροχαίο ατύχημα, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας

Την Δευτέρα 23/9/2019  και  ώρα 09.00-10.00 πραγματοποιήθηκε επίδειξη απεγκλωβισμού από τροχαίο ατύχημα, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας  με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ, για μαθητές της Γ’ Λυκείου του 1ου & 2ου ΕΠΑΛ και του 2ου & 5ου Γενικού Λυκείου, στον ανοικτό χώρο, δίπλα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Τους μαθητές του σχολείου μας συνόδευσαν οι κ. Τσαπαρλής, κ. Χασιώτη, κ. Γκαραγκάνη.

Μαθήματα Προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2019

Το παράρτημα Καρδίτσας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας καλεί μαθητές Β΄, Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α΄, Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ στην προετοιμασία για το μαθηματικό διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ».

Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Σάββατο, 5/10/2019

Σάββατο, 12/10/2019

Σάββατο, 19/10/2019

Ωρες : 14:30 – 16:00

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο

Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος και στο site του παραρτήματος www.mathkar.gr

Εναλλακτικά, αρκεί μια αναζήτηση στο Google με τις λέξεις : Μαθηματική εταιρεία Καρδίτσα

Ο διαγωνισμός ΘΑΛΗΣ θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

Πολύτιμος βοηθός για το μαθητή αποτελούν τα :
Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α για το Γυμνάσιο (12 € τα 4 τεύχη με ταχυδρομική αποστολή στο σπίτι)
Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β για το Λύκειο (14 € τα 4 τεύχη με ταχυδρομική αποστολή στο σπίτι)

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Παράρτημα Καρδίτσας
www.mathkar.gr
info@mathkar.gr
Η πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας
Φαλάγγα Αρετή                                  Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καταστάσεις Επιτυχόντων 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας στις Πανελλαδικές 2019

Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για το 2019-2020.

Οι επιτυχόντες μαθητές του σχολείου μας

Μαθητές με Πανελλαδικές 2019

Μαθητές με το 10%  για το 2018

Μαθητές με το 10%  προηγουμένων ετών

Δοκιμαστική εφαρμογή της Α’ Δήλωσης προτίμησης για τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης

Άνοιξε για δοκιμαστική εφαρμογή και είναι στη διάθεση των μαθητών που θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου το έτος 2019 -2020, η πλατφόρμα https://a-dilosi.it.minedu.gov.gr/ για την Α’ Δήλωση προτίμησης Τμημάτων από την οποία θα προκύψουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση έχει το σκοπό της επίδειξης (demo) για την εξοικείωση των μαθητών με το νέο σύστημα.

Όσοι μαθητές επιθυμούν να εισέλθουν στο demo, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς εξετάσεων 20000011, 20000012, 20000013 και 20000014 για τα επιστημονικά πεδία 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα. Για όλους αυτούς τους κωδικούς εξετάσεων ο κωδικός ασφαλείας είναι «123».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. Η υποβολή της Α΄ Δήλωσης είναι υποχρεωτική, ακόμα κι αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για πρόσβαση σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Αν δεν την υποβάλει, χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
 2. Οι επιλογές δεν είναι δεσμευτικές. Η Α΄ Δήλωση προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής σε κάποιο Τμήμα χωρίς εξετάσεις, αλλά ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα τον ερχόμενο Φεβρουάριο να αρνηθεί το ΤΕΠ που μπορεί να δήλωσε και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η Α΄ Δήλωση παύει να ισχύει.
 3. Πριν γίνει η επιλογή Τμημάτων θα πρέπει τα ατομικά στοιχεία είναι σωστά.
 4. Στην Α΄ Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει από 1 μέχρι 10 Τμήματα.
 5. Η σειρά προτίμησης δεν έχει σημασία.
 6. Μέχρι την οριστικοποίηση της δήλωσης (και εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής), μπορούν να γίνουν όσες αλλαγές ο υποψήφιος θέλει.
 7. Η οριστικοποιήσει της Α΄ Δήλωσης πρέπει να γίνει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
 8. Σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Α΄ Δήλωσης, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν αν στις επιλογές τους υπάρχουν ένα ή περισσότερα ΤΕΠ και ποια είναι αυτά. Τα ΤΕΠ δεν είναι προκαθορισμένα. Το αν κάποιο τμήμα θα χαρακτηριστεί ΤΕΠ εξαρτάται από το πόσοι/ες υποψήφιοι/ες θα το περιλάβουν στην Α΄ Δήλωση. Αν το περιλάβουν λιγότεροι από τους εισακτέους, τότε χαρακτηρίζεται ΤΕΠ.

Ανακοίνωση Βαθμολογιών Πανελλαδικών 2019

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών που πέτυχαν οι μαθητές στις φετινές Πανελλαδικές 2019, δύο μαθήτριες του σχολείου μας πέτυχαν άριστη επίδοση, ήτοι  η  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΘΡ. ΣΠ.) με Μ.Ο. γραπτών 18,2   και η  ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΑΝΘΡ.ΣΠ.)   με ΜΟ. γραπτών 18,03. 

Άλλοι  6  μαθητές μας πέτυχαν επίδοση μεταξύ 17 και 18. 

ΚΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠ. 17,73
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝ & ΠΛΗΡ. 17,7
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. 17,65
ΤΣΙΓΑΡΑ  ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝ & ΠΛΗΡ. 17,3
ΓΡΙΒΕΛΛΑ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠ. 17,18
ΤΑΤΣΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠ. 17,175

Συγχαρητήρια στους παραπάνω μαθητές αλλά και σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας για τον όμορφο πνευματικό αγώνα που έδωσαν.